جذب کارمند ماهر

هدف اصلاحات قانون مهاجرت آلمان جذب کارمند ماهر غیر اتحادیه اروپا است. دولت آلمان تصویب نهایی خود را برای قانونی صادر کرده است که مهاجرت کارگران ماهر خارج از اتحادیه اروپا به آلمان را آسان تر می کند. انتظار می رود قانون جدید در سه مرحله در نوامبر 2023، مارس 2024 و ژوئن 2024 اجرایی […]