تیم آلمان ایران

انریکو گیزلبرگ

متخصص توسعه اقتصادی

متخصص امور مالی، کنترولینگ، تاسیس شرکت و طرح توجیحی اقتصادی (بیزینس پلن)

Pre-Opening-Management, Interim Management, Finance & Control, Change Management, Asset Management

ساسان حشمت

وکیل دادگستری آلمان

حقوق خانوادگی
حقوق کار
حقوق معاهدات بین المللی
حقوق امور راهنمائی و رانندگی
حقوق خارجیان و مهاجرین
حقوق اقامت، ویزا و مهاجرت به آلمان
روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای ایران و آلمان

یودیت هاردر

مدیر مشاوره استخدامی و کاریابی

– تجربه حرفه ای در زمینه های مشاوره استراتژیک منابع انسانی و استخدام
– فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی و توسعه نیروی انسانی
– مربی مدیریت و ارتباطات، و توسعه منابع انسانی، ساعات کار انعطاف پذیر، توانایی کار
– متخصص درسوالات دموگرافیک، مربی و راهنمای جمعیت شناسی
– INQA ومدیر شعبه انجمن متخصصین جمعیت شناسی DEx e. V ایالت راینلند پفالتس درهایدلبرگ آلمان

سمیه چراغی

وکیل پایه یک دادگستری ایران

– مدیریت قراردادها
– نظارت بر قراردادها
– نظارت بر قراردادها و امور مالی