هدف از قانون مهاجرت نیروی کاری ماهر به آلمان چیست؟

به گزارش آژانس مطبوعاتی آلمان، هدف “قانون مهاجرت نیروی کاری ماهر” جدید حفظ آلمان به عنوان یک مکان تجاری و تأمین امنیت سیستم های اجتماعی آن است. علاوه بر فارغ التحصیلان دانشگاه ، قانون جدید اکنون باید به افراد دارای شرایط حرفه ای – و نه فقط در مشاغل کمبود – اعتبار دارد. هرکسی که دوره آموزشی فنی/ حرفه ای در کشور خود به پایان رسانده است و می تواند ثابت کند که می تواند در آلمان زندگی خود را تأمین کند ، می تواند به مدت شش ماه به آلمان آمده وبه دنبال کار باشد – یا اگر قبلا در این کشور بوده است ، در اینجا بماند.

در مشاغل با کمبود حاد نیروی کاری ماهر ، به عنوان مثال در فناوری اطلاعات یا پرستاری ، در صورت تأیید شغل ، حتی لازم نیست مدارک تحصیلی ارزشیابی شود. در همان زمان ، دولت متعهد می شود که به متقاضیان بالقوه خارج از کشور را بهتر اطلاع رسانی کرده و آنها را در امور اداری آلمان راهنمایی و همراهی کند.

 دیدگاهتان را بنویسید

آلمان ایران