اخذ اقامت آلمان برای دستیار بیهوشی یا اتاق عمل

دستیاران بیهوشی و یا اتاق عمل با گذارندن سه سال دوره فنی و حرفه ای در آلمان می توانند برای اقامت آلمان اقدام کنند. برای متقاضیان ایرانی دارا بودن شرایط زیر الزامی می باشد:

دارا بودن مدرک دیپلم(دیپلم همه رشته ها پذیرفته می شود)

آزمون گوته تا سطح B2

شرایظ سنی: تا 25 سال

شرایظ سنی: برای افرادی که دیپلم فنی حرفه ای یا کاردانی و لیسانس و سابقه کاری در یکی از رشته های پیراپزشکی/ مرتبط با بهداشت و پرشکی داشته باشند، شرایظ سنی دیگری دارند و باید در مشاوره توسط کارشناسان ما بررسی شود. قابل ذکر است که افراد طی این مدت از حقوق برخوردار خواهند بود که میزان آن طی دوره ها متفاوت می باشد.

973,79 Euroحقوق در سال اول دوره

1032,36 Euroحقوق در سال دوم دوره

1108,39 Euroحقوق در سال سوم دورهدیدگاهتان را بنویسید

آلمان ایران